NGUYỄN, V. H.; PHẠM, Q. H.; NGUYỄN, B. N.; VŨ, H. T. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10217. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10217. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.