NGUYỄN, T. T. P.; PHẠM, Đức A.; NGUYỄN, T. H.; MAI, T. S.; ĐỖ, N. H. KẾT QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP MIFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOLE TRONG PHÁ THAI NỘI KHOA Ở TUỔI THAI 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10218. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10218. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.