DƯƠNG, Đình T.; ĐỖ, Đức M.; TRƯƠNG, X. Q. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU 5 NĂM PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY Ổ CỐI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10221. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10221. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.