NGÔ, N. H.; NGUYỄN, H. T.; HÀ, T. H. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10223. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10223. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.