LƯƠNG, M. H.; LÊ, Q. T.; HÀ, T. H. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10224. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10224. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.