NGUYỄN, V. S.; NGÔ, V. H.; TRẦN, P. N.; NGUYỄN, M. C.; NGUYỄN, A. T. TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ MÔ BỆNH HỌC CỦA U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TẠI DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10227. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10227. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.