NGUYỄN, L. T. T.; ĐỖ, N. P.; THẠCH, T. T. T.; NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, Q. V. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10230. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10230. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.