NGUYỄN, M. D.; TRẦN, B. N.; NGUYỄN, T. H.; VY, T. N. Ánh; LA, H. T. NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10231. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10231. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.