VÕ , H. N.; NGUYỄN, V. T.; ĐẶNG, T. X. ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ RẮN HỔ MANG CẮN BẰNG HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10232. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10232. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.