ĐINH, H. T. H.; PHẠM, T. T.; NGUYỄN, V. K.; NGUYỄN, L. T. H. RỐI LOẠN PHỔ VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH: HỒI CỨU 74 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10235. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10235. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.