VŨ, L. P.; TRẦN, T. N. A.; LÊ, H. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA NHÓM NGƯỜI BỆNH NHIỄM HIV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10237. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10237. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.