LÊ, Đình C.; NGUYỄN, V. S.; NGUYỄN, M. C.; NGÔ, V. H.; NGUYỄN, V. L.; HOÀNG, V. H. CAN THIỆP ĐIỆN QUANG TRONG ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG HẸP TĨNH MẠCH CỬA SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10241. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10241. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.