TRƯƠNG, T. T.; VÕ , H. K.; PHAN, V. T. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VIÊM NÃO TỰ MIỄN DO KHÁNG THỂ KHÁNG THỤ THỂ N-METHYL-D-ASPARTATE VÀ CÁC VIÊM NÃO KHÁC TẠI TRUNG TÂM THẦN KINH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10243. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10243. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.