HÀ, N. C.; PHOUPHET, K. THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIẾN THỨC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG VỚI BỆNH SÂU RĂNG Ở HỌC SINH 6 TUỔI TẠI HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10244. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10244. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.