ĐỖ, T. S.; NGUYỄN, K. T.; HOÀNG, P. L.; PHẠM, Q. V.; NGÔ, Đức L.; ĐẶNG, M. Đức; TRẦN, T. N. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10245. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10245. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.