NGUYỄN, T. H. T.; PHẠM, T. H.; LÊ, T. V.; ĐẶNG, T. H.; PHẠM, T. T. L. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10250. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10250. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.