NGUYỄN, T. M.; HOÀNG, V. M.; LÊ, V. N. PHÂN TÍCH CƠ CẤU CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ 2019 ĐẾN 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10252. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10252. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.