VŨ, H. N.; NGUYỄN, T. K. A. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH – BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10254. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10254. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.