TRẦN, C. H. T.; PHẠM, Đức P.; VŨ, T. Q. C. KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TTYT HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10256. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10256. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.