LƯƠNG, M. H.; HÀ, T. H.; NGUYỄN, Đức P.; TRẦN, T. T. H. YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10258. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10258. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.