PHẠM, V. M.; PHẠM, T. M. T. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO SAU CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10260. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10260. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.