NGUYỄN, L. T. T.; ĐỖ, N. P.; HUỲNH, T. H. N.; NGÔ, N. T. V.; HỒ, T. A. T. TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10262. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10262. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.