NGUYỄN, H.; NGUYỄN, V. L. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI SAU MỔ CẮT GAN DO TỔN THƯƠNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM SAU ĐẶT CATHETER. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10264. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10264. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.