NGUYỄN, V. A.; NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, H. V.; LÊ, H. L. H. TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2019-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10265. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10265. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.