PHẠM, N. T.; ĐỖ, Đức T. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI STRESS Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10266. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10266. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.