BÙI, N. H.; NGUYỄN, T. M. L.; NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, Đình H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10270. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10270. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.