LÊ, Đình C.; NGUYỄN, V. S.; NGÔ, V. H.; NGUYỄN, V. L.; HOÀNG, V. H. CAN THIỆP ĐIỆN QUANG ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG ĐƯỜNG MẬT SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10271. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10271. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.