THỊ VÂN, N. .; VĂN MINH, P. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 507, n. 1, 2021. DOI: 10.51298/vmj.v507i1.1368. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1368. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.