LÊ BẢO TIẾN, N. .; VIẾT LỰC, N. .; VĂN THANH, V. .; THANH TÚ, N. .; HỒNG PHONG, P. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BỆNH NHÂN BIẾN DẠNG CỘT SỐNG DO THOÁI HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG LỐI SAU NGỰC THẮT LƯNG ĐẾN S2 BẰNG VÍT QUA KHỚP CÙNG CHẬU, GIẢI ÉP, HÀN XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT THẮT LƯNG CÙNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG BỆNH V. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 509, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v509i2.1830. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1830. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.