THỊ THU HẢI, L.; THỊ THU HÀ, L.; THỊ HỒNG MINH, N. THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2319. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2319. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.