HỒNG HÀ, N. .; NGỌC MẪN KIỀU, N. .; NGỌC THANH TÂM, . H. .; ĐỖ HÙNG, T. . ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2325. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2325. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.