THỊ THU HÀ, N. .; THỊ ANH ĐÀO, L. . KẾT QUẢ THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ ĐẺ SONG THAI MỘT BÁNH RAU HAI BUỒNG ỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2329. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2329. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.