THÁI HÀ, T. .; NAM, V. .; HOÀNG ANH, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2331. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2331. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.