CÔNG LONG, N. .; LÊ LONG, L. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG Ở BỆNH NHÂN SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2333. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2333. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.