HỒNG QUANG, L. .; VĂN VŨ, L. . KẾT QUẢ TẠO HÌNH TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG SAU PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2336. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2336. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.