KHÁNH THỊ LIÊN, N. .; ĐÌNH LUYẾN, L.; NGỌC THUỶ TIÊN, Đoàn . THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2339. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2339. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.