TRỌNG HƯNG, M. .; THỊ ANH ĐÀO, L. .; HƯƠNG TRÀ, N. . ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2341. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2341. Acesso em: 21 tháng 5. 2022.