PHƯỚC LỘC, Đoàn .; VŨ UYÊN, T. .; CẢNH CHƯƠNG, N. .; HỒNG CHƯƠNG, D. .; THỊ LAN ANH, L. .; THỊ KIM PHƯỢNG, Đoàn .; THỊ TRANG, Đào .; THỊ MINH THI, H. .; NHẬT THĂNG, T. .; VẠN THÔNG, N. .; NHỰT THƯ HƯƠNG, T. .; HỒNG THỊNH, L. .; Thị Thanh Thủy Đỗ .; ĐÌNH KIỆT, T. .; HOÀI NGHĨA, N. .; MINH DUY, P. .; HOA, G. .; HÙNG SANG, T. . THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2342. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2342. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.