THÁI HÀ, T. .; NAM, V.; HOÀNG ANH, N. . NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2344. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2344. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.