TRẦN NGUYỆT QUYÊN, L. .; QUANG HUY, T. .; VIỆT DŨNG, T. . THỰC TRẠNG LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN TẠI KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2345. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2345. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.