THỊ THANH TÚ, N.; THỊ DUNG, N. .; THANH THỦY, N. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2348. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2348. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.