HỒNG KHÔI, V. .; HUỆ LINH, N. . YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2349. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2349. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.