CẨM THẠCH, N. .; HOÀNG NGỌC, N. .; VĂN TUYẾN, N. . MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2352. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2352. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.