VĂN TUẤN, N. .; THỊ HÀ LINH, P. RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2353. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2353. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.