THỊ THÙY DUNG, P. .; XUÂN VIỆN, Đỗ .; MINH THÚY, V. .; THỊ HỒNG ANH, N. . KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2354. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2354. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.