TRƯỜNG SINH, C. .; THỊ THANH HUYỀN, L. . HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU KẾT HỢP VỚI TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ TỰ THÂN TẠI NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2358. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2358. Acesso em: 29 tháng 5. 2023.