QUANG MINH, P. .; XUÂN ANH, N. . SO SÁNH NHU CẦU SỬ DỤNG GIÃN CƠ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI BẰNG MÁY TOF WATCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2359. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2359. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.