HOÀI BẮC, N. .; HỒNG CƯỜNG, H. . LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2364. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2364. Acesso em: 23 tháng 5. 2022.