THỊ ANH ĐÀO, L. .; TRỌNG HƯNG, M. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN QUÁ SẢN NIÊM MẠC TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2365. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2365. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.