LÊ HUY, T. .; ĐÌNH ANH, T. . SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ NAVELBIN-CISPLATIN VÀ PACLITAXEL-CISPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2370. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2370. Acesso em: 25 tháng 5. 2022.